معلم

معلم روستا از بچه ها عکس گرفت و گفت:
ببینید چقدر قشنگه چند سال بعد میگید:

این حسنه که دکتر شده

این علی که مهندس شده

این قربون هم هیچی نشد.

قربون از ته کلاس داد زد:
اینم آقا معلمه، روحش شاد، مرده!

برچسب ها: گلپا چت,
[ شنبه 8 مرداد 1401 ] [ 5:35 ] [ مسیحا چت|❣️|مسیحاچت ]
[ ]